Hoi, mijn naam is

kiza magendane

Als politicoloog en schrijver help ik organisaties en individuen om toe te werken aan een gezamenlijke toekomst waar medemenselijkheid centraal staat.

mijn verhaal

gemaakt om te verbinden

Ik ben gedreven door de kracht van verbinding. Als schrijver, strategisch adviseur en beleidsondernemer zet ik mij in voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving. In mijn werk inspireer en motiveer ik mensen om samen te werken aan een gedeelde toekomst, waar medemenselijkheid centraal staat.

Ik ben de auteur van het boek “Met Nederland in therapie” en schrijf regelmatig essays voor kranten en tijdschriften zoals NRC, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Met mijn woorden belicht ik maatschappelijke kwesties en breng ik mensen aan het denken. Daarbij probeer ik altijd bestaande kaders ter discussies te stellen, en ongehoorde stemmen en perspectieven een plek te geven.

Ik ben oprichter van Progressief Café, de onafhankelijke denktank voor Progressief Nederland. Daarnaast adviseer ik overheidsinstellingen en bedrijven op het gebied van inclusie, burgerschap en internationale samenwerking.

Naast adviesopdrachten ben ik ook in te huren als spreker en gespreksleider.